Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních informací

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále též jen "Souhlas")

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů (dále též jen “Souhlas”) V souvislosti s podáním žádosti o uzavření smlouvy o zprostředkování úvěru mezi mojí osobou a společností Naděžda Křížová,

 

IČ: 05779073, se sídlem Bobkova 732/16 Praha 14 PSČ 198 00 (dále též jen “Naděžda Křížová“), jakožto Zprostředkovatelem úvěru (dále též jen „Smlouva“) uděluji v níže uvedeném rozsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a další souhlasy uvedené v tomto dokumentu a dále beru na vědomí níže uvedené informace o zpracování mých osobních údajů a o vyhledávání mé osoby v dlužnických databázích:

 

- Souhlasím s tím a beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány za účelem zjištění a posouzení bonity, důvěryhodnosti, úvěruschopnosti a platební morálky mé osoby, za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu založeného Smlouvou a za účelem vymáhání pohledávek ze Smlouvy.

 

- Souhlasím s tím a beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací.

 

- Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány v rámci registrech SOLUS.

 

- Souhlasím s tím a beru na vědomí, že Naděžda Křížová bude vyhledávat údaje o mojí platební morálce v Nebankovním registru klientských informací, Bankovním registru klientských informací a v registru SOLUS a že informace o plnění mých platebních povinností může do těchto registrů poskytovat.

 

- Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány za účelem Provádění identifikace a kontroly mé osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

- Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány za účelem plnění účetních a daňových povinností společnosti IČ: 05779073.

 

Souhlasím se zveřejněním mých osobních údajů v souvislosti s vymáháním pohledávek společnosti Naděžda Křížová ze Smlouvy za účelem upozornění mé osoby na existenci tohoto dluhu a za účelem kontaktování se s mojí osobou, a to ve formě vylepení písemné výzvy společnosti Naděžda Křížová adresované mé osobě (dále též jen „Kontaktní výzva“).

 

 

 

 

Úplné znění tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů je zde. Odesláním SMS s potvrzovacím kódem na tel. č. +420 736 370 444 potvrzuji, že jsem seznámil s úplným zněním Souhlasu, stejně jako s touto jeho stručnou verzí, jejich obsahu jsem porozuměl a v plném rozsahu s nimi souhlasím a beru je na vědomí.

 

 

Online žádost

Zvolte prosím
Zadejte prosím rodné číslo bez lomítka.